Telemedicinos informacinės sistemos:

Telekardiomed
Valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija
Tvarkytojas: LSMU Kauno klinikos

Sistema kuriama ES SF projekto „Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai“ lėšomis.
Sistema pradės veikti 2015 m.

KardioELI (cardio.lt)


Valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija
Tvarkytojas: VUL Santariškių klinikos

Rytų Lietuvos Telekardiologijos informacinė sistema, sukurta Rytų Lietuvos kardiologijos projekto (RLKP) metu. Šiuo metu sistema prieinama per Elektroninių sveikatos paslaugų (ESP) portalą.
Sistema tobulinama ES SF projekto „Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai“ lėšomis.

Santa Telemedicina

Valdytojas: VUL Santariškių klinikos
Tvarkytojas: VUL Santariškių klinikos

Sistema kuriama ES SF projekto „Pažangios telemedicinos paslaugos“ lėšomis.
Sistema pradės veikti 2015 m.

 

Telemedicinos paslaugos pacientams:

TELEKLINIKA

 

Telemedicinos paslaugos specialistams, sveikatos priežiūros įstaigoms:

Teleradiologija

 

ERES Optimus
iConsilium
BalticRAD

 

Teisinė informacija

SAM patvirtintos Telekardiologijos ir Teleradiologijos paslaugų teikimo tvarkos:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398968&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435636&p_tr2=2